Aktívne a zdravo

Pre všetkých fanúšikov aktívneho životného štýlu

BLOG 13 | #13: Hýbme sa: Fyzicky „unavené“ telo nemá čas na psychické problémy!

Žijeme rýchlo, „sedavých“ profesií pribúda a život sa snažíme si všemožne zjednodušovať. Spoznali ste sa v týchto slovách? Čítajte ďalej.

Pohyb je „absolútne“ prirodzenou vlastnosťou ľudského organizmu, preto sa Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) rozhodla zaradiť do kalendára významných udalostí aj svetový deň s názvom: POHYBOM KU ZDRAVIU. Stalo sa tak v roku 2002 a odvtedy si ho aj na Slovensku pravidelne pripomíname vždy 10-teho mája.

Ako už v príslušnom podcaste spomenul Patrik Čurila, veľký techn(olog)ický pokrok je síce dobrý sluha, avšak veľmi zlý pán. Na jednej strane nám moderná doba mnohými spôsobmi život uľahčuje, na druhej strane sa tak deje na úkor našej fyzickej aktivity. Ak sa k tomu ešte pridruží nesprávna životospráva, zdravotné problémy na seba nenechajú dlho čakať. Nedostatok pohybu sa takmer určite negatívne odrazí nielen na našom telesnom, ale aj duševnom zdraví.

A pritom, byť fyzicky aktívni, sme z pohľadu histórie aj fyziológie vyslovene predurčení. Stačí sa na chvíľu zamyslieť nad životným „štýlom“ našich starých rodičov, ktorí trávili fyzickou prácou počas dňa dlhé hodiny, či už v záhrade alebo na poli. Telesné výkony, ktoré denne podávali, sú s tými dnešnými neporovnateľné.

Bez dlhodobého pohybu však ľudské telo chradne, čo sa časom odrazí aj na psychickej pohode človeka. Patrik Čurila v podcaste okrem iného ešte spomenul, a opieral sa o vlastné skúsenosti, že pravidelný pohyb a športovanie má mimoriadne pozitívny vplyv na náš pracovný, rodinný, ale aj osobný život, čo v konečnom dôsledku ocení (alebo aj nie) naše blízke okolie.

Najdôležitejšie je začať a vyhnúť sa spôsobu pokus - omyl!

Pohyb, cvičenie a šport treba praktizovať postupne a udržateľným spôsobom, čomu predchádzajú reálne a splniteľné ciele. Akákoľvek demotivácia môže počiatočnú (ťažko nadobudnutú a zrealizovanú) snahu nadobro zničiť a človek (bohužiaľ) zlyhá. Aby sa tak nestalo, je dobré poradiť sa so skúsenejšími a v odbore vzdelanejšími osobami, ktorými sú v tomto prípade profesionálni tréneri a výživoví poradcovia.

Pohyb a šport ako „záruka“ mentálneho zdravia?

Áno. Podľa Patrika Čurilu je „trénovaný“ organizmus odolnejší aj po psychickej stránke. Majme preto na pamäti, že: Športovať znamená - zlepšiť si kondíciu, znížiť telesnú hmotnosť či vyrovnať sa s nepríjemnými psychickými záležitosťami, akými sú depresia, úzkosti a stres!

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí depresiou viac ako 300 miliónov ľudí na celom svete. Na Slovensku s ňou bojuje 300-tisíc ľudí a každý rok pribúda ďalších 15-tisíc nových „pacientov“. Cesta ako získať mentálnu pohodu a podporiť duševné zdravie pritom existuje. Zjednodušene povedané: „Stačí sa hýbať, stačí športovať“. A telo a aj duša sa pridajú.

∗ PATRIK ČURILA je triatlonový a atletický tréner, lyžiarsky a lezecký inštruktor, ktorý je presvedčený, že stereotyp v živote človeka je síce bežný, ale dlhodobá stagnácia (nás) ubíja!

Kraj | 29. 08. 2023

Zoznam blogov

Zoznam podcastov