Aktívne a zdravo

Pre všetkých fanúšikov aktívneho životného štýlu

Odborný garant

Mgr. Patrik Čurila

Triatlonový, atletický trenér a lyžiarsky a lezecký inštruktor

Zakladateľ triatlonového tímu Tri 2 Fly

Ako jedinec odmalička vychovávaný a vedený k športu a pohybu mám to šťastie, že ho môžem nazývať svojou prácou. Šport, pohyb, jeho rôzne odvetvia a úskalia ma formovali a dodnes formujú ako po fyzickej tak mentálnej stránke. Dodali mi cieľavedomosť, disciplínu, sebarealizáciu, zdravé sebavedomie a v neposlednom rade zdravie. Ako fyzické tak mentálne . A práve preto sa snažím “svet” pohybu” ukázať verejnosti, klientom, mladšej generácií a komunite, ako aj odovzdať skúsenosti, vedomosti a zážitky, ktoré som za posledných 15 rokov výkonnostného športovania a študovania dokázal nadobudnúť.

Pohybom k fyzickému a mentálnemu zdraviu.
“Stereotyp v živote človeka je bežný, dlhodobá stagnácia ubíja.”

V roku 2019 sme založili triatlonový tím “Triathlon to Fly” (www.tri2fly.sk) ktorý spája detí a dospelých a snaží sa im ukázať ako pohyb a výzvy s ním spojené dokážu zvýšiť kvalitu života.. Formou 3 najzákladnejších vytrvalostných športov, plávania, cyklistiky, behu a doplnkových cvičení a posilňovane zabezpečíme nielen vyššie spomenuté ale aj pestrosť, variabilitu a perfektné dopĺnanie sa zhladiska zábavy, motivácie, progresu vo fyzickej výkonnosti ako aj vyvarovaniu sa zraneniam.. a o benefitoch socializačného aspektu nemusím ani hovoriť… (:

Sledujte a počúvajte nás na: