Podporujeme včelárske remeslo na Slovensku!

Aj vďaka vám sme podpo­rili rozvoj vče­lárstva na Slo­vensku a získali 1. miesto v kate­górii Spolo­čenská zodpo­vednosť v rámci Hermes komuni­kátor roka 2019.
Ďakujeme!

Kvetový med priamo od včelára

Včely zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti potravinovej bezpečnosti a bez ich pomoci by nebolo schopné rozmnožovať sa veľké množstvo poľnohospodárskych a lesných plodín. Včely sú aj dôležitým ukazovateľom stavu životného prostredia, no ich počet každým rokom výrazne klesá. Nám v KRAJi tento negatívny vývoj nie je ľahostajný. Rozhodli sme sa adoptovať si a starať sa o včelie spoločenstvá na východe Slovenska a prinášať vám sladký a chutný med, ktorý vyprodukujú.

V rámci projektu Adoptuj úľ sme sa rozhodli podporiť adopciu 58 úľov. Podarilo sa nám tak zachrániť viac ako 50-ročnú včelnicu na východnom Slovensku v malej horskej dedinke Vysoká, o ktorú sa profesionálne postará včelár Igor Štvarták. V budúcom roku zvýšime počet adoptovaných úľov na rovných sto. Vyprodukovaný kvetový med nájdete v štyroch našich predajniach. Ponúkať vám ho budeme za férovú cenu, ktorú si stanovia včelári zapojení do tohto projektu.

Kvetový med od našich včiel je dostupný v týchto predajniach KRAJ:

Aupark, Einsteinova 18, 85101 Bratislava - Petržalka
Bratská, Bratská 3, 85101 Bratislava – Petržalka
J. Kostru, J. Kostru 1, 84108 Bratislava – Devínska Nová Ves
Drotárska, Drotárska cesta 51, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

Sledujte nás na: