Život bez obmedzení

Pre všetkých
s potravinovou intoleranciou

BLOG 54 | #54: Vypočítajte si svoje zdravie! A zbavte sa kilogramov, ktoré nepotrebujete

Nadváha a obezita. Nie všetci (si) za ňu môžu sami, ale je to problém, ktorý rozhodne treba riešiť. A prečo nie, keď je to možné?

Ako ukazuje teória aj prax, napriek tomu, že majú ľudia veľkú nadhmotnosť a sú očividne obézni, považujú sa za zdravých. Hoci až do roku 2013 nebola obezita považovaná za ochorenie, dnes ide o oficiálnu diagnózu v medzinárodnej klasifikácii chorôb, v ktorej má prisúdené číslo E 66.0. Ide totiž o vážne chronické metabolické ochorenie a zároveň o rizikový faktor vzniku a rozvoja iných chorôb. S obezitou dnes úzko súvisí až 236 ďalších zdravotných problémov.

Čísla nepustia, obezita nám môže ukradnúť 7 až 9 rokov života!

A čo my, Slováci? Ako sme na tom s kilami navyše? Podľa dostupných údajov má nadváhu alebo obezitu 7 z 10-tich mužov a 6 z 10-tich žien. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť, že ak je obézne dieťa, väčšinou z neho vyrastie obézny dospelý.

Tri dôležité písmená - BMI!

Ľudské telo je tvorené tukovou a beztukovou hmotou, pričom tuk je najvariabilnejšou zložkou telesnej hmotnosti, ktorú dokážeme ovplyvniť výživou a pohybovou aktivitou. Nadhmotnosť a obezita sa v dospelej populácii posudzuje najčastejšie za pomoci BMI, teda Body Mass Index(u). Ide o podiel aktuálnej telesnej hmotnosti v kilogramoch a druhej mocniny telesnej výšky v metroch. Zatiaľ čo hodnota pod 18,5 značí podváhu, hodnota do 24,9 zase normálnu hmotnosť, nad 25 nadváhu, nad 30 je to už obezita, ktorá sa ďalej delí na 3 stupne.

Zmerajte si pás, dozviete sa, či ste zdraví!

Za nadváhu sa v tejto súvislosti považuje obvod pása nad 94 centimetrov u mužov a nad 80 centimetrov u žien. Ak tento obvod prekročí u mužov hranicu 102 centimerov a u žien 88 centimetrov, ide už o obezitu. Nadváhu pritom môžeme vnímať ako jej predstupeň.

Nie je to (len) o dedičnosti

90 % prípadov obezity je výsledkom dlhodobej nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie, predovšetkým však zvýšenou konzumáciou tukov. A pritom, pocit hladu je do istej miery prirodzený a netreba ho zákonite zaháňať jedlom. Žijeme dobu, keď jedávame veľa. Takmer každú udalosť si spájame s jedlom, naše chladničky sú plné potravinových zásob. Skrátka, jeme veľa. Avšak, aj napriek možnej dedičnej predispozícii, v boji proti nadváhe a obezite rozhoduje úprava zdravotného štýlu. A rovnako platí, že ak sú obézni rodičia, na 80 % bude aj ich budúci potomok.

Čo ešte rozhoduje o našich kilogramoch?

  • Rodinné prostredie
  • Výber partnera
  • Psychika, emočný stav
  • Sociálne, ekonomické, kultúrne faktory a vzdelanie
  • Fajčenie
  • Lieky
  • Nedostatok spánku
Kraj | 17. 01. 2022

Zoznam blogov

Zoznam podcastov