Máte pre nás návrh?


Hľadáme:

  • Lokality na území SR s počtom obyvateľov 5000 a viac (v spádovej oblasti)
  • Lokality pri frekventovaných ťahoch ideálne na výstavbu samostatne stojacej budovy s vlastným parkoviskom s počtom minimálne 40 parkovacích miest
  • Jestvujúce voľné priestory vhodné na predaj potravín s minimálnou výmerou 300 m² predajnej plochy
  • Preferovaná výmera od 450 m² do maximálne 1000 m² v závislosti od spádovej oblastiSTIAHNITE SI NAŠU BROŽÚRU

Kontakt:

TERNO real estate s.r.o.
Bratská 3
851 02 Bratislava
+421 2 59 307 310
expanzia@terno.sk